Sitemap
Print version
Sidst opdateret:
09/08 2022 09:37:23Chiwere "Dhegiha Teton Santee Hidatsa Leder

Nr 2, August 2010  

Kære ledere, assistenter, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og seniorer i Mølleå Division.

Et nyt spejderår har for alvor taget sin begyndelse, og det er blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra divisionsledelsen, med lidt info om hvad der rør sig i division og korps.

Hvis I har ris, ros, tanker, idéer, spørgsmål eller andet, er I som altid velkomne til at kontakte os.

De bedste hilsner

Lotte, Stine og Thomas

Divisionschefer - Mølleå Division


Præsentation af DL

I sidste nyhedsmail lovede vi, at i denne nyhedsmail ville være en nærmere præsentation af Divisionsledelsen.

Den ses her som PDF fil

Mølleåsejladsen

I kommende weekend 21.-22. august er der Mølleåsejlads.

Hvis du ikke skal sejle, så benyt muligheden for en herlig gåtur langs åen og hep på de hård slidende spejdere.

Starten går fra Lyngby Mølledam lørdag kl. 13.00 og slutter efter 7,4 km snoet å-løb i Rådvad.

Derudover mangler der mandskab til søredningstjenesten, som sejler i kano på ruten og hjælper med at sørge for at alle kommer godt igennem. Hvis du gerne vil sejle kano så kontakt Henrik Otterstrøm på hento@get2net.dk/tlf. 4585 2114.


Divisionsrådsmøde 2011

Som skrevet i sidste nyhedsbrev har der været udtrykt ønske om divisionsrådsmødet ligger lidt tidligere på året, og som nævnt er mødet
for 2011 blevet datosat til 22. marts.
Det er derfor vigtigt at I ude i grupperne får afholdt grupperådsmøde og lavet gruppeindberetningen i Blåt Medlem inden udgangen af februar 2011 således at gruppen er sikret stemmeret og medbestemmelse på mødet, samt vi ved hvem vi skal sende mødematerialet ud til.


Spejdernes Lejr 2012

Spejdernes Lejr 2012 bliver den største spejderbegivenhed i Danmark nogensinde. Her vil 35.000 danske spejdere i forskellige uniformsfaver møde hinanden og de mange udenlandske gæster på lejren.

Det er netop blevet offentliggjort at lejren kommer til at foregå i Holstebro.

Lejren får arealer ved Idrætscenter Vest, som også er til rådighed under lejren. Holstebro kommune har mange gode faciliteter og muligheder for de aktiviteter der skal til for at gøre lejren til noget helt særligt for alle de mange deltagere, og ikke mindst, så er der stor lokal opbakning til det store projekt. Lejrens placering åbner gode muligheder for både land? og søaktiviteter. .


Jubilæum - 2. Lyngby Optaya

2. Lyngby Optaya inviterer alle spejdere, unge som gamle, med tilknytning til gruppen til 60 års jubilæum.

Arrangementet løber af stablen d. 4 september 2010 kl. 14:00 på spejdergrunden, Gedvad 45, 2800 Lyngby

Se invitationen her.
<http://www.2lyngby.dk/\?download=2010-08-2lyngby60aar.pdf>

Yderligere info på arrangementets facebookside.
<http://www.facebook.com/event.php\?eid=100727323308596>


Korpsrådsmøde 2010

Det foregår 13.-14. november 2010 på Vingsted Centret i Bredsten

Indkaldelsen kan ses her.
<http://dds.dk/sites/default/files/filer/2010-06%20Indkaldelse%20til%20KRM%202010.pdf>

Fristen for forslag er 15. august 2010

Fristen for tilmelding er 29. oktober 2010

Korpsrådsmaterialet er udsendt senest 15. oktober 2010

Mere info om mødet kommer primo september 2010

Tilmelding åbner ultimo august 2010

Mølleå Division holder FOR-Korpsrådsmøde d. 1. november 2010 i Fortunens Hytte.


Forløbsmærkeweekend

Den uendelige historie er ved at ende, mærkebeskrivelserne er ved at være færdige, og vi drømmer om at kunne præsentere dem alle på korpsrådsmødet, men det sidste stykke vej skal vi bruge din hjælp.

Vi har haft en masse seniorer og ledere til at skrive på mærkerne det sidste halve år, og det har været svært, og de har brug for sparring, så derfor har Program arrangeret en weekend til gensidig sparring og kvallitetssikring af beskrivelserne.

Nemlig weekenden d. 4. - 5. september, læs mere og hent invitationen her. <http://dds.dk/nyheder/2010/08/1/dds-program-inviterer-til-weekend-med-forloebsmaerkerC:/Users/Bruger/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder>

Det er muligt at deltage et par timer eller hele weekenden, og det er gratis og DDS Program betaler transporten. Budskabet er: Nu skal de mærker altså være færdige.

Kontakt Bie Andersen 3264 0050 eller ba@dds.dk ved spørgsmål.


Orienteringskursus - et tilbud til 14-18 årige

Vi vil gerne invitere storspejdere og ungseniorer på orienteringskursus 10.-12. september 2010.

Læs Flyer
<http://absalondivision.dk/downloads/uploads/SolvokseLight_flyer_2010.pdf>.
Sølvøkse Light er et kursus for de unge, der gerne vil være dygtigere. Vi håber du vil være behjælpelig med at formidle flyeren ud til alle
storspejdere og ungseniorer i jeres grupper/division. Der er plads til 35 kursister og vi går efter først til mølle princippet.

Formålet med kurset er at lære at orientere sig i naturen og dermed blive rustet til spejderløb og ture fremover. Samtidig kan man jo så
også tilmelde sig det rigtige Sølvøkseløb til 29.-31. oktober, som Absalon division også afholder. Her skal man dog min. være senior/leder.
Se mere på www.solvokselobet.dk <http://www.solvokselobet.dk>

Yderligere oplysninger - ring eller skriv 20keand@webspeed.dk

msh/Keld Andreassen,- Absalon division


Blog om naturspejd.

Korpsets projektkonsulent for klima og sundhed, Bie Andersen har lavet en blog omkring naturspejd, hvor hun skriver dette og hint omkring spejdere, natur, klima og sundhed,- hvordan det kan kombiners og hvordan de elles tilsyneladende uafhængige emner alligevel komplimenterer hinanden.

Se Bie's blog på http://naturspejd.wordpress.com


Datoer til kalenderen.

 

 

Powered by CMSimple